GDPR

DATAPOLITIK

Malinee Fodpleje & Skønhed (”Klinikken”) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 

1. DATAANSVARLIG
Malinee Fodpleje & Skønhed
Brejning Søndergade 7, 1. sal
7080 Børkop
Tlf.: 26107171
Cvr. Nr: 39497247

 

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
I forbindelse med din behandling på Klinikken, herunder booking af behandlingstid, afregning af behandling, samt journalskrivning af din behandling, har Klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:
Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, helbredsoplysninger
Vi har imidlertid også nogle gange brug for at behandle dit personnummer (CPR. Nr.) til brug for vores føring af patientjournal. Det vil være hvis du får udvidet helbredstillæg fra din kommune.

 

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger behandles udelukkende af Klinikken, samt af Klinikkens revisor Lind Erhvervsservice og databehandler Admind ApS (kliniksystem-onlinebook, kalender, patientjournal, regnskabsprogram).

 

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER
Retsgrundlaget for registrering og behandlingen af din personoplysninger, evt. CPR nr, og dine helbredsforhold er dit samtykke, jf. artikel 9, stk. 2 (a) i EU´s persondataforening. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden ved at kontakte Klinikken på mail: malinee@outlook.dk Dette kan dog umuliggøre vores fortsatte behandling af dig, da vi i medhør af at vi er lønsumregistreret har pligt til at føre patientjournal.
Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig, ligesom du har ret til anmode om berigtigelse, sletning af oplysninger, eller begrænsning af behandling af dine oplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger samt efter omstændighederne en ret til dataportabilitet.

 

5. DATAPORTABILITET
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret/overført dine personoplysninger til en tredjepart, såfremt du har givet accept på samtykke til videregivelse af personoplysninger.

 

6. VARIGHED AF OPBEVARING
Personoplysningerne vil blive opbevaret i overensstemmelse med lovgivningen, f.eks. lov om bogføring samt reglerne for patientjournaler, samt til brug for evt. klager. Som udgangspunkt vil dine personlige oplysninger blive slettet eller anonymiseret 5 år fra sidste behandling.

 

7. KLAGE
Du kan til enhver tid klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal, 1330 København K, Tlf: 33193200 eller mail: dt@datatilsynet.dk. Men vi håber at du forinden vil rette henvendelse til klinikken på mail: malinee@outlook.dk

Ansigtsbehandling Vejle
Kontakt Malinee

Har du spørgsmål inden du booker din behandling eller er der noget du er lidt i tvivl om. Så giv os et kald på: 

Eller udfyld kontaktformularen herunder. Vi svarer inden 24 timer. Vi snakkes ved.

Ring på 26107171